Aanmelden

Stichting Isabel blijft stilstaan bij het verlies en het gemis van ouders die hun kindje verloren zijn. Niet alleen op de geboortedag of sterfdag van het kindje, maar ook bijvoorbeeld op moeder- vaderdag en de feestdagen, hopen wij ieder jaar de ouders te kunnen steunen en een glimlach op hun gezicht te toveren.

LET OP! TIJDELIJKE STOP AANMELDINGEN:

Lieve ouders,

Op dit moment sturen wij met Stichting Isabel op jaarbasis zo’n 1400 pakketjes en dit wil ik heel graag tot in lengte van jaren blijven doen.
Helaas kan ik vanaf heden tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen aannemen. De werkzaamheden voor de stichting voer ik grotendeels zelf uit en met alle huidige aanmeldingen wordt het mij op dit moment simpelweg te veel. Achter de schermen wordt druk gebrainstormd over een mogelijkheid om nieuwe aanmeldingen toe kunnen laten, het werkbaar en financieel haalbaar te houden.

Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die ons steunt op wat voor manier dan ook, het zij met gesponsorde presentjes, een financiële donatie, of het verzetten van bepaalde werkzaamheden. Zonder jullie geen Stichting Isabel.

Zodra wij weer aanmeldingen toe kunnen laten zal ik dat op de website vermelden.

  • Gegevens kind
  • Gegevens ouder(s)
  • Bericht

Draagt u de stichting
een warm hart toe?